NL | EN | FR

Gemeentelijke Basisschool Centrum Waasmunster

De Gemeentelijke Basisschool Centrum in Waasmunster voorziet in kleuter- en lager onderwijs. De nieuwbouw is gesitueerd aan het historische park Blauwendael en betrekt zowel het stedelijke als het groene landschap bij zijn leeromgeving.

De bestaande school is gelegen in het centrum van Waasmunster, opgenomen tussen de kenmerkende lintbebouwing aan de Kerkstraat. De uitbreiding komt te liggen op het perceel achter de privé-tuinen en aan het aangrenzende parklandschap. Het bestaande schoolplein wordt door het tweelaagse schoolgebouw verbonden met een nieuw kleuterplein waar het zich manifesteert als een stedelijke massa. Een uitkraging benadrukt hier de hoofdentree van de kleuterschool. De uitvoering van de gevel in warmgrijs metselwerk refereert aan de iconische O.L.V.-kerk, waardoor de school met het centrum van Waasmunster vervlecht.

Terwijl de massa aan de voorzijde een solide gezicht laat zien, voegt deze zich aan de achterzijde juist in de parkomgeving. De gevel springt op de verdieping terug en de toepassing van een groen dak suggereert een terrasachtige opbouw richting het park. Ook ter plaatse van het bestaande schoolplein wordt het volume bewust laag gehouden, rekening houdend met inkijk bij de buren. Op deze visueel verbindende plek bevindt zich de refter, welke zowel door leerlingen uit het bestaande gebouw en de nieuwbouw wordt gebruikt. Een luifel begeleidt hierlangs een route van het bestaande schoolplein via een brede buitentrap naar de klassen lagere school op de verdieping.

De relatie van het schoolgebouw met de buitenomgeving is inherent aan het ontwerp. Zowel de leslokalen op de verdieping als de kleuterlokalen op het gelijkvloers zijn gepositioneerd aan de parkzijde van het gebouw. De maximale raampartijen van de lokalen openen richting de groene omgeving. De kleuterlokalen zijn georganiseerd rondom een polyvalente ruimte die dankzij een transparante gevel direct verbonden is met het kleuterplein. Door het creëren van zichtlijnen (o.a. richting het kasteel en de O.L.V.-kerk) in het ontwerp en het doorzetten van (stootvoegloos) metselwerk in het interieur, gaan de binnen- en buitenruimte op evidente wijze in elkaar over.

Binnen het gebouw vloeien ruimtes eveneens zoveel mogelijk in elkaar over. Er is sprake van één continu doorlopende ruimte, lopend van de refter tot in de polyvalente ruimte waar gangen transformeren in speel- of studieruimte. Door deze belevenisvolle binnenruimte te openen richting het landschap en de historische kern ontstaat voor 300 leerlingen een leeromgeving die zich niet laat begrenzen tot de wanden van het gebouw maar zich uitstrekt tot in de directe schoolomgeving.

OPDRACHTGEVER

Scholen van morgen AG Real Estate COPID

ADVISEURS

Constructie: Gortemaker Algra Feenstra
Interieur: Gortemaker Algra Feenstra
Installaties: DWA Installatie- en Energieadvies

LOCATIE

Kerkstraat 49
9250  Waasmunster
België

FUNCTIE

Basisonderwijs

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten