NL | EN | FR

Deventer Ziekenhuis

In de periode van 2000 tot en met 2008 heeft Gortemaker Algra Feenstra in opdracht van Stichting Deventer Ziekenhuis Groep het Deventer Ziekenhuis, Psychiatrisch Centrum Rielerenk en het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken (RISO) gerealiseerd. Het was een demonstratie project voor de Europese Commissie op het gebied van energie en ‘Duurzaam Beslissen’! Het is gelukt om een project van meer dan 50.000 m2 aan kantoorruimten, hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten, verpleegafdelingen, onderzoeksruimten, multifunctionele ruimten, winkeltjes, parkeren en overige functies toch een flexibel in te delen èn uit te breiden, vriendelijk, (landschappelijk) karakter te geven. Het is een plek geworden waar zowel patiënt, arts als bezoeker zich prettig, veilig en thuis voelt. Gortemaker Algra Feenstra is verantwoordelijk voor het constructieve, architectonische en interieurontwerp.

Het ziekenhuis is gelegen aan de oostrand van Deventer dichtbij het plaatsje Schalkhaar. Vanuit de visie op het gebied zijn de karakteristieke hoog/laag ligging, de historische bijzonderheden en de specifieke bodemopbouw benut. Aan de noordzijde grijpt het ziekenhuis met vingers in het landschap dat als cultuurlandschap zo veel mogelijk intact is gehouden; akkers en drassige weilanden zijn gehandhaafd. Het gebouw drukt de flexibiliteit, de veranderbaarheid van de gezondheidszorg uit. Het toont zich eerder als een verzameling van gebouwen met eigen functies, dan als een massaal gebouw.

Zorgconcept
Uitgangspunt is het zogenoemde vier stromen model. Dit model gaat uit van onderscheid in de behandeling tussen patiënten die acute, urgente, electieve of chronische zorg nodig hebben. Voor deze vormen van zorg zijn specifieke organisaties gevormd en routes opgezet in het gebouw, met waar nodig ook een separate entree zoals voor de acute zorg. De niet patiëntgebonden functies liggen daaromheen, bijvoorbeeld in het souterrain en op de derde verdieping.

Flexibiliteit
Het gebouw is flexibel van opzet en speelt in op veranderingen in de zorg. Het gebouw is aanpasbaar aan veranderende ruimtebehoefte. Aan de voorzijde straalt de polikliniek flexibiliteit uit. De bouwkundige structuur bestaat uit ronde kolommen, stalen balken, demontabele panelen in de gevel en eenvoudig te verwijderen binnenwanden. Zowel omvang als de indeling is relatief eenvoudig aan te passen aan andere eisen. Het ruggebouw bevat de meer harde ziekenhuisfuncties zoals operatiekamers, intensive care en onderzoek- /behandelruimten. Interne flexibiliteit is bereikt door verdringbare functies als bespreek-, werk- en opslagruimten op strategische plaatsen te integreren. Deze kunnen later verplaatst worden naar de kantoorlaag of souterrain om ruimte te maken voor extra onderzoek- of behandelruimten.

Integraal ontwerp
Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het bouwkundig- en installatietechnisch ontwerp. Uitgangspunt is de ‘trias energetica’ allereerst een optimale isolatie van de thermische schil, vervolgens zo energiezuinig mogelijke installaties inpassen in het gebouw en als laatste zoveel mogelijk gebruik maken van alternatieve energiebronnen.
Uiteindelijk wordt er zo een minimaal beroep gedaan op fossiele brandstoffen. Het integrale ontwerp heeft als resultaat een bijzonder lage energieprestatiecoëffiënt van 0,67. De milieu-index-gebouw volgens de Greencalc methode komt uit op de hoge score van 212.

Europees demonstratieproject
In het project zijn veel duurzame maatregelen genomen: 98% van de vaste maatregelen en 85% van de variabele maatregelen uit het nationale pakket duurzaam bouwen.
Het Deventer ziekenhuis is daarmee een demonstratieproject duurzaam beslissen. Op energie gebied is het een europees demonstratieproject van de Europese Commissie.

Door deze benadering is de energie consumptie van het ziekenhuis 40% lager dan de energie consumptie van een vergelijkbaar ziekenhuis.

OPDRACHTGEVER

Deventer Ziekenhuis

ADVISEURS

Constructie: Gortemaker Algra Feenstra
Interieur: Gortemaker Algra Feenstra
Installatie: Deerns raadgevende ingenieurs BV
Bouwmanagement: BM Managers van het bouwproces

LOCATIE

Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE  Deventer
Nederland

FUNCTIE

Parkeergarages, Radiotherapie, Ziekenhuizen

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten