NL | EN | FR

De Intensive Care in tijden van (corona)crisis

De manier waarop er nu in alle haast extra IC-bedden worden bijgebouwd doet bijna denken aan de Florence Nightinggale-wards ten tijde van de Krimoorlog (1853-1856). Veldbedjes in rijen in grote hallen. Een oplossing voor op de korte termijn. Nu in tijde van de coronacrisis moeten we er ernstig rekening mee houden dat we nog vele jaren de extra druk van coronapatiënten op de gezondheidszorg zullen voelen. Interflow en Gortemaker Algra Feenstra hebben een korte studie gedaan naar modulaire IC-afdelingen die op korte termijn de IC-capaciteit zouden kunnen opvoeren op een verantwoorde manier.

Extra druk op de gezondheidszorg
De extra druk van coronapatiënten op de gezondheidszorg gaat nu al ten koste van andere patiënten in het ziekenhuis. Operaties worden uitgesteld om plaats te maken voor coronapatiënten. Deze druk is niet van tijdelijke aard. De golf van patiënten die nog gaat komen door uitgestelde ingrepen, maar ook kleine of grotere uitbraken van het coronavirus zijn niet uitgesloten.

Modulaire IC-afdelingen
De studie omvat een plan en ontwerp voor modulaire IC-afdelingen die binnen een kort tijdsbestek van 3-4 weken gerealiseerd zou kunnen worden. Binnen deze afdelingen heeft elke patiënt zijn eigen plek met de nodige voorzieningen op het gebied van drukhiërarchie, medische gassen, isolatie en medische aansluitingen. Als we uitgaan van reguliere IC-patiënten kunnen we individuele kamers realiseren, in het specifieke geval van coronapatiënten kan ook een zaalopstelling gebouwd worden. Hierdoor kan in principe elke IC-patiënt opgevangen worden. Wanneer er een flink aantal van deze modulaire voorzieningen wordt gebouwd, zou de golf van patiënten die nog gaat komen kunnen worden opgevangen.

Hoe deden anderen dit?
Wereldwijd worden diverse oplossingen door architecten aangedragen om snel extra capaciteit te kunnen inzetten. In het begin van de pandemie gingen de filmpjes van de bouw van twee noodziekenhuizen in China de wereld over. Deze ziekenhuizen werden in een week tijd gebouwd. Verantwoordelijk architect was prof. Huang Xiqiu uit Beijing. Hij had al ervaring opgedaan bij het bouwen van het noodziekenhuis voor Sars-patiënten in 2004, ook in een week tijd. Dit lukte omdat hij voorstelde dat alle aannemers gewoon paviljoens gingen bouwen in hun eigen bouwsysteem (zeg maar wat ze nog in de schuur hadden liggen aan prefab-systemen) die vervolgens met een middengang gekoppeld werden. Stroom kwam van generatoren. De rest met tanks en koelwagens. Afvalwater werd verzameld in een leegstaand zwembad dat naast de bouwplaats lag en afval en medisch materiaal werd ter plekke verbrand. De laatste twee punten zijn uiteraard punten die voor verbetering vatbaar waren en dat geeft prof. Huang dan ook als een van de aanbevelingen.

Een ander mogelijk systeem werd ontwikkeld door de Canadese architect Martin Fiset. Het gaat uit van een modulair systeem van gekoppelde zeecontainers. Hiermee heeft hij een gezondheidscentrum ontwikkeld met 30 bedden voor India. Dit systeem werd ook al toegepast door Nederlandse hulporganisaties in de strijd tegen HIV en tuberculose in Zuid-Afrika. Operatiekamers, verloskamers, diagnostische ruimtes, alles werd ontworpen op de maat van een zeecontainer. De containers werden in Nederland volledig ingericht en verscheept naar Zuid-Afrika waar men alleen nog de stekker in het stopcontact hoefde te steken en de voorziening was operationeel.

De nieuwste ontwikkeling die hieruit voortvloeit is CURA, een opensource aanpak waarbij een combinatie van zeecontainers en tentconstructies zowel een snelle als langdurige oplossing kan bieden. De containers zijn volledig geoutilleerde IC-kamers die plug&play kunnen worden opgesteld. De tent vormt het intermediair tussen de kamers.

IC-unit in lege hallen
We hebben een IC-unit van 10 IC-bedden en faciliterende functies ontwikkeld welke binnen zeer korte tijd in bijvoorbeeld bestaande sport- en beurshallen, leegstaande atria of ruimten in of rondom ziekenhuizen te plaatsen is. Het streven is om deze unit binnen 3-4 weken geproduceerd en gebouwd te hebben. Door specifiek van coronapatiënten uit te gaan, kunnen de bedden in een zaal worden opgesteld en zijn geen individuele kamers nodig. Hierdoor kan de gehele unit eenvoudig op onderdruk staan en kan personeel de beschermingsmiddelen aanhouden.

Het ontwerp behelst zoals gezegd een IC-unit van 10 IC-bedden. Een open opstelling met zorgposten in het midden zorgt voor een goed overzicht. Door de opstelling van bedden, kunnen bij een mogelijk tekort aan beademingsapparaten meerdere patiënten op één machine worden aangesloten. Alle ondersteunende functies bevinden zich binnen de unit, hierdoor zijn er zeer korte looplijnen voor het personeel. Zowel aanvoer als afvoer van goederen en afval kan via buitendeuren worden opgehaald zonder het zorgproces te verstoren.

De volledige unit wordt opgebouwd uit prefab wandelementen van standaardmaten. Dit is nodig om snel en goedkoop te kunnen bouwen. Verder zijn de prefab elementen grotendeels zelfdragend en is er weinig extra constructie nodig. Voor een veilige en schone omgeving krijgt de unit een eigen luchtbehandeling.

Oproep tot samenwerking
Zo zijn er verschillende oplossingen te bedenken om zowel in Nederland als in andere landen snel extra capaciteit te kunnen opzetten. Het zou toch goed zijn om hier een deel van de vele miljarden die nu door de overheden in de economie wordt gepompt voor te gebruiken, zodat we snel voorbereid zijn op extra infectieziektes die wereldwijd nog lang zullen optreden.

Wij beseffen dat we slechts een deel van de puzzel aanbieden. Daarom zijn we op zoek naar andere partijen die geïnteresseerd zijn in het participeren in dit initiatief. We denken hierbij aan leveranciers van medische apparatuur, overig meubilair, maar ook aan zorginstellingen en overheidsinstellingen. Om het gehele plan van de grond te krijgen zal een integrale aanpak nodig zijn, waarbij een nabij gelegen ziekenhuis vanuit hun medische verantwoordelijkheid een grote rol zal spelen. Ondanks deze uitdagingen hopen wij hierbij ons steentje te kunnen bijdragen.

ADVISEURS

Interflow BV

FUNCTIE

Internationaal, Ziekenhuizen, Ziekenhuizen internationaal, Zorg

STATUS

ontwerp

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten