NL | EN | FR

Woonzorgcentrum De Dommelhof

Woonzorgcentrum De Dommelhof neemt ouderen op met een zware zorgbehoefte. Dit kunnen zowel patiënten zijn met fysieke als met psychische problemen. Veel van de bewoners hebben te kampen met dementie. Belangrijk is dat er naast een eigen persoonlijke ruimte ook ruimte is voor intimiteit en ontmoeting en dat de bewoner zich thuis voelt.

De huidige woonomgeving voor mensen met een zware zorgbehoefte is vaak ontworpen vanuit een minimale en functionele behoefte. Er is een aantal kamers, woonkamers en therapieruimten. Terwijl de zorg met de grootste professionaliteit en aandacht wordt gegeven, is er tegelijkertijd een groot gemis aan de vertrouwde eigen omgeving. Warmte, textuur, lekkere geuren, vertrouwde geluiden en herinneringen. Binnen de huidige woonomgevingen worden de zintuigen nauwelijks aangesproken, terwijl stemmingen juist zo afhankelijk zijn van onze zintuigen.

We willen herkenbare woningen ontwerpen die weliswaar een ensemble vormen, maar toch onderling goed te onderscheiden zijn. Zo zou de architectuur van een gelijke vorm kunnen zijn, terwijl de materiaalkeuze of de kleuren toch verschillend zijn. We willen het geheel graag een groen en duurzaam karakter geven, dus zoveel mogelijk ruimte bieden voor een mooie en grote tuin met veel mogelijkheden voor de bewoners om op een veilige manier in te vertoeven. De hellende daken zouden we graag voorzien van mos-sedum of grasdaken. Dit versterkt het groene karakter, houdt het regenwater vast en is gunstig voor de afkoeling van de gebouwen.

Alle kamers hebben een zo goed mogelijk uitzicht naar de groene omgeving of het water zonder overlast van de zon. Er zijn geen kamers pal op de zuidzijde gericht. Daglicht valt in ruime mate binnen. Licht, goede oriëntatie en overzicht zijn belangrijk voor oudere mensen. Het draagt bij aan de vermindering van depressies, actiever bewegen, een beter humeur en verbeterd zicht. De kamers hebben een frans balkon. Door middel van een draai-kiepraam kan deze in zijn geheel of deels open gezet worden. Aan de buitenzijde is goed zichtbaar een duidelijk transparant scherm voorzien zodat bewoners veilig bij het open raam kunnen
en durven komen.

meer projecten