NL | EN | FR

ROUTE 53: De Adaptieve Dijk

Het water stijgt, dus de dijken worden steeds hoger. Maar wat kun je nog meer met een dijk? ROUTE 53 is een alternatief toekomstscenario voor de IJsseldijk.

ROUTE 53
Is het mogelijk om het verhaal achter de dijk te vertellen? De poëzie van de plek de ruimte te geven? Voor ons is dit ontwerpend onderzoek naar de adaptieve dijk het uitgangspunt om de beleving en historie van de IJsseldijk tussen Deventer en Zwolle te herwaarderen.

Door de noodzakelijke dijkversterking te verwerken in een ‘scenic route’, wordt de ervaring van de zogeheten Sallandse bandijk en het omliggende landschap verbeterd. Een analyse van de dijk heeft de cultuurhistorische en landschappelijke waarden inzichtelijk gemaakt. Door deze te koppelen aan persoonlijke verhalen van dijkbewoners wordt inhoud gegeven aan een zintuiglijke route, ROUTE 53 – een naam die is afgeleid van het dijknummer van de Sallandse bandijk. De ontwerpresultaten laten drie adaptieve dijkoplossingen zien in het dijktraject: de dorpsdijk, de versnelde dijk en de verstilde dijk.

Initiatief
In juni 2015 ging het BNA Onderzoek De Adaptieve Dijk van start; een ontwerpstudie naar de kansen voor ruimtelijke ontwikkeling langs drie belangrijke rivierdijken. De zes geselecteerde interdisciplinaire ontwerpteams die gedurende een half jaar drie voorbeeldlocaties hebben onderzocht, hebben hun ideeën en visies op de toekomst van de drie dijktrajecten gepresenteerd in januari 2016, waarbij het digitale dijkeninspiratiedocument is gelanceerd.

Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van de waterschappen Rivierenland, Vallei en Veluwe en Groot Salland, de provincies Gelderland en Overijssel, het Delta Ontwerpplatform van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Academie van Bouwkunst Amsterdam en BNA Onderzoek.

Magazine
Download hier het magazine wat we gemaakt hebben als PDF:

OPDRACHTGEVER

BNA Onderzoek

ADVISEURS

de Jong Gortemaker Algra
Bosch Slabbers landschapsarchitecten
Steenhuis Meurs

LOCATIE

IJsseldijk
Nederland

FUNCTIE

Infrastructuur

STATUS

prijsvraag

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten