NL | EN | FR

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis ( CWZ) in Nijmegen is uitgebreid met een Spoedplein en een afdeling Radiotherapie van het Radboudumc.

Op de nieuwe locatie van het Spoedplein zijn de verschillende diensten voor spoedeisende medische zorg gevestigd, zoals de spoedeisende hulp, de huisartsenpost, de tandartsendienst, het geboortehuis NEO en de dienstapotheek. Deze concentratie van spoeddiensten biedt tal van voordelen. Zo kunnen de zorgverleners van de verschillende disciplines gemakkelijker met elkaar overleggen en de zorg voor patiënten desgewenst snel overdragen. De aanwezigheid van een dienstapotheek stelt de bezoekers verder in staat ter plaatse hun medicijnen af te halen. De spoedeisende hulp van het CWZ beschikt op deze locatie over eenpersoons opnamekamers die patiënten meer privacy bieden. Daarnaast kunnen er röntgenfoto’s worden gemaakt met eigen radiologische faciliteiten.

Centraal punt in de nieuwbouw is het zgn. Spoedplein dat alle afdelingen met elkaar verbindt. Dit vraagt om een duidelijke opzet met een heldere structuur. Iedere afdeling heeft een eigen kleurencombinatie gekregen en de kleuren van deze afdelingen komen in banen in de vloer terug. Op het centrale Spoedplein leiden deze banen naar de balie’s van de verschillende diensten om zo de oriëntatie binnen het gebouw te ondersteunen.

Radiotherapie van het Radboudumc
Na de realisatie van het Spoedplein is besloten om een afdeling radiotherapie met 2 bestralingsruimtes onder de nieuwbouw toe te voegen. Aangezien de betonnen bestralingsruimtes veel meer hoogte nodig hadden dan de gerealiseerde parkeergarage, was het nodig om een inventieve oplossing voor het hoogteprobleem te vinden. Naar boven toe ruimte creëren was geen optie, daarom is gekozen om de ruimtewinst via verlagen van de bestaande fundering te realiseren. Tien betonnen kolommen ter plaatse van de bestralingsruimtes zijn verlengd en de poeren verlaagd, zodat de vrije ruimte met 1,90 meter werd vergroot. Deze uit te voeren werkzaamheden vereisten een grote nauwkeurigheid omdat het bovenliggende gebouw uiteraard niet mocht verzakken of vervormen. Na het op de hieronder beschreven wijze verlengen van de tien kolommen, kon men verder met de bouw van de radiotherapie afdeling. Door deze nieuwe behandelafdeling kunnen CWZ patiënten in hun vertrouwde omgeving blijven en hoeven zij voor de meeste bestralings behandelingen niet meer naar het Radboudumc.

Verlagen fundering spoedplein ter plaatse van de bestralingsruimtes
In de bestaande kolommen is bovenin een gat geboord waarin massieve stalen doken aangebracht werden. Daarna is een verdiepingshoge vakwerkligger over drie kolommen bevestigd. De vakwerkligger steunde op de buitenste kolommen en ondersteunde de middelste kolom middels de aangebrachte dookconstructie, waarna deze kon worden weggezaagd. De funderingspoer onder de middelste kolom was dan belastingvrij en kon worden verlaagd door de onderliggende grond af te graven. Om de bestaande poeren te kunnen hergebruiken waren deze tijdelijk opgehangen aan de stalen vakwerkliggers . Na het afgraven is de poer op zijn nieuwe positie 1,90 m lager geplaatst. Vervolgens is er een nieuwe , stalen, kolom op de plaats van de weggezaagde betonnen kolom op de verlaagde poer geplaatst. In de kolom kop van deze kolom is een platte vijzel aangebracht waarmee de kolom op spanning kon worden gebracht om zo mogelijke verzakking van het reeds gerealiseerde Spoedplein te voorkomen.

OPDRACHTGEVER

CWZ Nijmegen

ADVISEURS

Constructie: Gortemaker Algra Feenstra
Interieur: Gortemaker Algra Feenstra
Installaties: Royal Haskoning

LOCATIE

Spoedplein CWZ
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ   Nijmegen
Nederland
Naar google maps

FUNCTIE

Radiotherapie, Ziekenhuizen

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten