NL | EN | FR

Arminius kerk

In hartje Rotterdam, aan het museumpark, is in 1897 de Remonstrante kerk genaamd ‘Arminius’ gebouwd.
Twee architecten zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van deze kerk: J.P. Stok en professor H.J. Evers. Henri Evers was hoogleraar in Delft. Hij zou ook de architect worden van het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel.

‘Van het denkbeeld uitgaande, dat in een Protestante Kerk allen gelijk zijn, heeft de ontwerper als grondvorm den centraalbouw gekozen’ Dit waren woorden van Evers in zijn toelichting voor het ontwerp van de Nederlands Hervormde Kerk in Apeldoorn, maar hij zou ze ook voor de Remonstrantse Kerk kunnen noemen. Evers had een grote voorliefde voor de oriëntaalse architectuur en dan met name de Byzantijnse centraalbouw met koepel. Hij beschouwde de vroeg-Romaanse en Byzantijnse bouwkunst als de bakermat van de architectuur. Het ontwerp van de Remonstrantse Kerk is dus ook een centraalbouw. Deze bestaat in plattegrond uit een Grieks kruis met één afgeknotte arm. De toehoorders zitten aan drie zijden geschaard rond de preekstoel met daarboven het orgel. Vier traptorens staan op de hoeken van de rechthoekige plattegrond. Deze vierkante gemetselde torens vervullen een grote stabiliteitsrol. De traptoren op de hoek is doorgetrokken tot een klokkentoren van 42 meter hoog. Tussen de traptorens is het kruisvormige dak van houten spanten gespannen. De preekstoel en het orgel zijn langs de blinde langsgevel geplaatst die grenst aan de tuin van de naastliggende villa. Het meeste licht komt de kerkzaal binnen via het grote rondboogvenster in de andere langsgevel recht tegenover de preekstoel. Toegangen tot de kerkzaal zijn symmetrisch geplaatst aan de twee korte zijden. In het materiaalgebruik heeft Evers heel opvallend gekozen voor het laten zien van het materiaal. Dit was in zijn tijd nog ongebruikelijk. Ook hierin volgde Evers zijn oosterse voorgangers: “Hebben toch de eerste bouwmeesters van het Christendom in de kerkgebouwen van Centraal Syrië, kleine, eenvoudige maar edele gewrochten van vromen kunstzin, een juisten kunstweg aangewezen” De stucadoor kwam er dus niet aan te pas. Hout, baksteen en gietijzer werden overal in het interieur in hun natuurlijke kleur toegepast.

Het herstel van de kerk
De kerk uit 1897 is een Rijksmonument. Het architectenbureau Braaksma&Roos uit Den Haag – bekend van de restauratie van het Haags Gemeentemuseum – heeft een bouwkundig herstelplan voor de kerk gemaakt. Gortemaker Algra Feenstra treedt op als adviseur op het gebied van constructie voor de Stichting kerkge¬bouw Museumpark te Rotterdam. Daarnaast heeft ons bureau, met een in eigen dienstzijnde opzichter, toezicht en controle op het uitvoeringstraject.

De voormalig Remonstrantse kerk dient nu als centrum voor debat en cultuur.

OPDRACHTGEVER

Stichting Arminius

ADVISEURS

Architect: Braaksma&Roos
Constructie: Gortemaker Algra Feenstra
Funderingsherstel: Bresser

LOCATIE

Museumpark 3
3015 CB   Rotterdam
Nederland

FUNCTIE

Renovatie

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten