NL | EN | FR

Woonzorgcomplex Marijke Hiem Heerenveen start bouw

04 maart 2019

Maandag 4 maart is het startsein gegeven voor de nieuwbouw van het woonzorgcomplex Marijke Hiem in Heerenveen. Het complex omvat 10 woongroepen en centrale voorzieningen gegroepeerd rondom verschillende tuinen.

Zelfredzaamheid en keuzevrijheid liggen aan de basis van het ontwerpconcept. Door de gelaagdheid waarmee Marijke Hiem is opgezet en vormgegeven, en het verzachten van de overgangen tussen binnen en buiten kunnen we de bewoners een bepaalde mate van keuzevrijheid bieden. Door de hofjesstructuur is er geborgenheid gecreëerd zonder het gevoel te geven dat de bewoner in vrijheid beperkt wordt. De bewoner heeft de keuze zijn dag door te brengen in de geborgenheid van de groep of juist rond te dwalen binnen de hofjes en de tuin. Bewoners zijn overal welkom en komen nooit voor een dichte deur te staan. 

Traditionele waarden
Voor de doelgroep, waarbij dementie een grote rol speelt, is de aanwezigheid van traditionele waarden van belang. Deze zijn terug te vinden in het ontwerp voor de gevels, de woonkamers, de individuele kamers en de tuinen. Iedere woongroep heeft een eigen entree en bestaat uit negen studio’s en een gemeenschappelijke woonkamer. Het ontwerp voor Marijke Hiem kenmerkt zich door een ingetogen architectuur, die zich naadloos voegt in het stedelijk weefsel. Het complex sluit daarmee aan bij de rustige omgeving, maar vooral ook bij de gebruikersdoelgroep.

Comfort en herkenbaarheid in het interieur
In het interieur wordt aandacht besteed aan het comfort en de herkenbaarheid voor de cliënten. De ontsluitingsgangen zijn ontworpen als ‘kloostergang’, dat wil zeggen als overdekte omloop met een directe relatie met de aanliggende tuinen. Iedere individuele kamer heeft naast de voordeur een vitrinekast gekregen waarin persoonlijk objecten van de bewoner opgesteld kunnen worden. Zo wordt de herkenbaarheid van de kamers vergroot terwijl dit tegelijkertijd een verlevendiging van de gang bewerkstelligd. In de individuele kamers is er een zekere mate van inrichtingsflexibiliteit waardoor de kamers gemakkelijk gepersonaliseerd kunnen worden. De gemeenschappelijke woonkamers zijn uitwisselbaar qua functionaliteit, maar ze onderscheiden zich door een verschillende uitstraling en kleurstelling. 

Vrij ronddwalen in de tuin
Een belangrijk onderdeel van het ontwerp betreft de tuinen. Iedere tuin kent een eigen thema: de ene tuin nodigt uit tot rustig op een bankje naar de vogeltjes kijken terwijl de andere tuin juist activiteit stimuleert zoals het spelen van een potje jeu de boules. Binnen de grenzen van het complex kunnen de bewoners vrij ronddwalen, waarbij de verschillende sferen in de tuinen helpen bij de oriëntatie. De buitengrenzen zijn sturend, maar onopvallend, vormgegeven door middel van hagen en poorten. De looproutes door de tuinen worden volledig vlak uitgevoerd zodat een rollator of scootmobiel geen hinder ondervindt.

Woonzorgcomplex met toekomstwaarde
Een tijdloos ontwerp kenmerkt zich door de mate van aanpasbaarheid in de toekomst voor functiewijzigingen. Het ontwerp is erop voorbereid dat het gebouw eventueel omgebouwd kan worden tot onafhankelijke woningen, zodat de toekomstwaarde van het vastgoed gegarandeerd wordt. Het complex wordt afgewerkt met een groendak. Dit is enerzijds duurzaam in verband met de buffering van regenwater anderzijds zorgt dit ervoor dat het ingetogen groene ontwerp ook zo toont vanaf de omringende hogere bebouwing.

Opdrachtgever Meriant heeft in het voortraject een schetsontwerp opgesteld met Buro Kade (voorheen MBVDA) dat als basis diende voor de ontwerp- en uitvoeringstender dat begin 2018 plaatsvond. De tender werd gewonnen door een consortium van architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra, aannemer Aan De Stegge en installateur Harwig. De tender werd niet alleen gewonnen op prijs, maar juist om de integraliteit van het ontwerp, waarbij de visie op zorg centraal staat. 


Deel dit project