NL | EN | FR

Woonzorgcentrum Marijke Hiem opgeleverd

16 juni 2020

Het verzachten van de overgang van privé naar gezamenlijk, tussen binnen en buiten en tussen zorg en wonen is het uitgangspunt voor de reeds opgeleverde nieuwbouw van het woonzorgcentrum Marijke Hiem in Heerenveen.

Het complex omvat 10 woongroepen en centrale voorzieningen gegroepeerd rondom verschillende tuinen. Zelfredzaamheid en keuzevrijheid liggen aan de basis van het ontwerpconcept van architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra. Door de gelaagdheid waarmee Marijke Hiem is opgezet en vormgegeven, wordt de bewoners een bepaalde mate van keuzevrijheid geboden. Door de hofjesstructuur is er geborgenheid gecreëerd zonder de bewoner het gevoel te geven dat hun vrijheid wordt beperkt. De bewoner heeft de keuze zijn dag door te brengen in de geborgenheid van de groep of juist rond te dwalen binnen de hofjes en de tuin. Bewoners zijn overal welkom en komen nooit voor een dichte deur te staan.

Oplevering in tijden van coronacrisis
Het opleveren van een woongebouw voor mensen met dementie heeft in de huidige tijd een extra dimensie. Ondanks de coronacrisis moeten de bewoners zich thuis voelen in hun nieuwe woonomgeving. De ruimtelijke opzet van dit woongebouw maakt het mogelijk om bezoek te faciliteren doordat er niet maar één hoofdentree is, maar meerdere entrees voor de verschillende woongroepen. Tevens is er een groot aanbod aan kwalitatieve en beschutte buitenruimte. Dit zijn voorbeelden van elementen die in de toekomst steeds meer ingezet moeten worden.

Lees hier meer over woonzorgcentrum Marijke Hiem.

Opdrachtgever Meriant heeft in het voortraject een schetsontwerp opgesteld met Buro Kade (voorheen MBVDA) dat als basis diende voor de ontwerp- en uitvoeringstender dat begin 2018 plaatsvond. De tender werd gewonnen door een consortium van architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra, aannemer Aan De Stegge en installateur Harwig. De tender werd niet alleen gewonnen op prijs, maar juist om de integraliteit van het ontwerp, waarbij de visie op zorg centraal staat.


Deel dit project