NL | EN | FR

Toekomstbestendige gebouwen kostenbesparend voor zorg

14 oktober 2013

Toekomstbestendige gebouwen zijn efficiënter en kostenbesparend voor de gezondheidszorg. Dit zei Femke Feenstra, directeur bij Gortemaker Algra Feenstra onlangs in het radioprogramma BNR Gezond. Gortemaker Algra Feenstra ontwerpt innovatieve multifunctionele zorggebouwen die bij de oplevering al klaar zijn voor toekomstige veranderingen en nieuwe eisen.

“De zorg verandert voortdurend, bij het ontwerpen van zorggebouwen moet daar rekening mee gehouden worden. Bestemmingswijzigingen, krimp of juist uitbreiding moet makkelijker worden.” Volgens Feenstra zorgt een flexibel ontwerp voor duurzame gebouwen die de gezondheidszorg veel geld kunnen besparen.

Gezondsheidshuizen zijn de toekomst
Gortemaker Algra Feenstra kijkt bij het ontwerpen van zorggebouwen goed naar hoe deze ook andere functies kunnen huisvesten. Zo kan een ziekenhuis meer functies huisvesten dan alleen ruimtes voor patiëntenzorg. Feenstra noemt een sportschool, hotel of school als voorbeelden die onderdeel kunnen zijn van een complex waar het ziekenhuis deel van uitmaakt. “Gebouwen die meerdere functies op het gebied van gezondheid huisvesten, die elkaar onderling versterken en ondersteunen. Dat type gebouwen is de toekomst.

Ziekenhuis Bernhoven en het St. Antonius Utrecht zijn mooie voorbeelden van innovatieve gebouwen die deze flexibiliteit herbergen en meer kunnen zijn dan een ziekenhuis alleen,” zegt Feenstra. Gortemaker Algra Feenstra ontwerpt alleen nog maar gebouwen die flexibel zijn. “We moeten ons meer richten op het gezond houden van lichaam en geest in plaats van beter maken. Ziekenhuizen of, beter gezegd, gezondheidshuizen kunnen hier een grote rol in spelen.”

Nederlandse gezondheidszorg als exportproduct

“Nederland staat bekend om het maken van goede, menselijke architectuur. We stellen het welzijn en welbevinden van de patiënt centraal waarbij de flexibiliteit van de gebouwen een belangrijke rol speelt. Hierdoor staan ontwerpen voor de Nederlandse gezondheidszorg in hoog aanzien in het buitenland. Iets wat de Nederlandse overheid goed profileert”

vertelt Feenstra. Gortemaker Algra Feenstra merkte dit onlangs tijdens een handelsmissie naar China samen met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bezuinigingen in de gezondheidszorg maken de zorgmarkt vreemd genoeg juist erg interessant voor architecten. Zorginstellingen moeten, naast de reguliere zorgvraag, met elkaar concurreren. Ziekenhuizen zoeken hierdoor naar efficiënte oplossingen voor hun vastgoed. Dit leidt tot meer multifunctionele gebouwen en het toevoegen van functies die de instelling financieel gezond houden. Feenstra ziet dat zorginstellingen zich meer ten opzichte van elkaar gaan profileren. Hierdoor ontstaan betere en mooiere gebouwen waar de patiënt en bezoeker steeds meer centraal komen te staan.

Beluister hier het fragment van BNR Gezond met Femke Feenstra en Bouwmeester Frits van Dongen.


Deel dit project
Small Hospital pool_p

Small Hospital in Californië: een gezondheidshuis

femke-feenstra-frits-van-dongen-harmke-pijpers

Frits van Dongen (foto: Arenda Oomen), Femke Feenstra en Harmke Pijpers (bron: BNR)

dJGA

Het Sint Antonius Ziekenhuis in Utrecht

dJGA

Ziekenhuis Bernhoven te Uden