NL | EN | FR

De route naar energiezuinige ziekenhuizen

24 oktober 2013

Het kennisnetwerk SBRCURnet organiseerde op donderdag 3 oktober de workshop De route naar energiezuinige ziekenhuizen. Gortemaker Algra Feenstra gaf er een lezing over ‘Functiegebieden en flexibiliteit in ziekenhuizen’.

Rien Trouborst, senior architect bij Gortemaker Algra Feenstra heeft tijdens zijn presentatie het belang uitgelegd van een goede match tussen het zorgconcept en het energieconcept voor het realiseren van een energiezuinig gebouwontwerp. Bij de nieuwbouw van het Deventer Ziekenhuis, is veel aandacht besteed aan het vaststellen van onderlinge relaties en verschillen tussen de verschillende functiegebieden. Dit bleek essentieel voor de realisatie van een energiezuinig gebouw en goede zorg aan de patiënten. Welke ziekenhuisconcepten zijn in de loop der jaren ontwikkeld en wat is de kracht van deze verschillende concepten in relatie tot de energiezuinigheid ervan?

Een flexibel ziekenhuis
Met name de flexibiliteit in het gebouwontwerp speelt een belangrijke rol. Gebleken is dat de afdeling waar de polikliniek zich bevindt, continu in beweging is en met regelmaat wordt aangepast. Het gebouw moet deze wijzigingen mogelijk maken. Dat betekent dat bij het ontwerp ook de installatietechnische voorzieningen zodanig ontworpen zijn, dat veranderingen eenvoudig doorgevoerd kunnen worden. Bij het Deventer ziekenhuis is onder andere besloten om geen enkele arts meer zijn eigen spreek-werkkamer meer te geven. Hiermee wordt voorkomen dat een deel van de spreekkamers continu op slot – en dus niet in gebruik – is. De polikliniek in Deventer is ingericht met algemene spreek-onderzoekskamers die door elke willekeurige arts kan worden gebruikt. Behalve de ruimtebesparing die hiermee wordt gerealiseerd, kan ook worden bespaard op de technische voorzieningen.

Een aspect waar in het UZ te Leuven veel aandacht aan is besteed, is de route van respectievelijk het verplegend personeel en de bezoekers. Door deze routes consequent van elkaar te scheiden, kan meer aandacht worden besteed aan enerzijds de efficiëntie van het gebouw en anderzijds de beleving van de verschillende ruimtes.

Zelf aan de slag in de workshops
Tijdens de workshop in de middag heeft Rien Trouborst samen met Femke Feenstra de deelnemers aan het werk gezet door hen te laten nadenken over een praktische case. Een verzameling van een achttal losse gebouwen (gebouwd volgens het vastgoedconcept) dient verduurzaamd te worden met als streven een ‘bijna-energieneutraal’ ziekenhuiscomplex te realiseren. Hier is in vier verschillende teams aan gewerkt. Duidelijk was dat de groepen de opgave op een verschillende manier aanpakken: de één meer idealistisch en de ander veel praktischer.

Met dank aan de SBRCURnet voor het schrijven van het verslag. Het verslag van de volledige dag kunt u hier downloaden. Een PDF van de presentatie is ook beschikbaar.


Deel dit project
deventer-ziekenhuis-luchtfoto

Het Deventer Ziekenhuis is flexibel ontworpen op zowel krimp als groei

20131003 SBR CURnet-21