Presentatie aanpak wateroverlast in wijken

27 september 2017

Het oplossen van wateroverlast blijkt dé kans op sociale verbetering van de wijk. Zo kan een naargeestige binnentuin die dikwijls blank staat, door een mix van ingrepen zoals groene gevels, infiltratiekratten en waterdoorlatende bestrating, wél die aangename plek worden waar bewoners van het woonblok elkaar ontmoeten.Zeker als het onderhoud wordt gedaan door jongeren uit de buurt. Dit blijkt uit Gebouwd Water, het onderzoek van 9 Rotterdamse architectenbureaus, waaronder Gortemaker Algra Feenstra, naar de waterweerbaarheid van oude wijken. Donderdag 28 september presenteren wij onze resultaten in combinatie met de andere bureaus.

Zo zorgt de aanpak van wateroverlast óók voor sociaal sterkere wijken.
Architectenbureaus presenteren onderzoek naar waterweerbaarheid oude wijken.

Door een wijkwaterfonds op te zetten kunnen bewoners (en corporaties) bovendien zelf waterbergende ingrepen in hun omgeving doen, zoals het neerzetten van een regenton, het aanleggen van een geveltuin of een sedumdak. Vele kleine maatregelen kunnen grote stappen betekenen in de leefbaarheid van een wijk. Door water daarnaast ook als funfactor te blijven zien en in te zetten op waterspeeltuinen, regentuinen of bijvoorbeeld een buurtzwembad in ere te herstellen, worden nieuwe ontmoetingsplekken gecreëerd in de wijk.

Het is nodig om op deze manier naar de stad te kijken, omdat het klimaat in hoog tempo verandert. Steeds vaker zorgen hoosbuien voor problemen in de stad. Riolen kunnen al het water maar moeilijk verstouwen, met wateroverlast en schade tot gevolg. Meer dan ooit zijn aantrekkelijke steden nodig die bij neerslag en droogte optimaal functioneren. In nieuwe wijken zijn veel alternatieve oplossingen voorhanden die het regenwater opvangen. Maar hoe zit dat in de oudere stadswijken? En hoe kan het waterweerbaarder maken van deze stadswijken leiden tot een algehele kwaliteitsverbetering van de wijk?

Uit vooronderzoek van het team Gebouwd Water, dat bestaat uit 9 Rotterdamse architectenbureau’s met woningcorporatie Havensteder, drinkwaterbedrijf Evides, de gemeente Rotterdam en de waterschappen als partner, bleek dat er geen generieke aanpak bestaat voor alle stadswijken. Daarvoor is de verscheidenheid in ruimtelijke, sociale en economische omstandigheden te groot. Daarom selecteerde het team drie wijken die een representatieve dwarsdoorsnede van de Rotterdamse stadswijken vertegenwoordigen: Bospolder-Tussendijken, Rubroek en Lombardijen. Deze wijken zijn ook representatief voor stadswijken elders in Nederland.

Let op! Het programma is iets gewijzigd:
09.00 – 12.30 Expertmeeting Next Step (Met waterprofessionals praten wij over een vervolg.)
12.30 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Landelijke (pers-)presentatie onderzoek Gebouwd Water en paneldiscussie

Presentatie Gebouwd Water
Tijd: Donderdag 28 september,
Locatie: Hotspot Hutspot Krootwijk, Goudse
Rijweg 651A, 3031 CG Rotterdam

 


Deel dit project