NL | EN | FR

Notitie Ruimte, water en ontwerp aangeboden

27 maart 2017

Nederland staat internationaal bekend om zijn architectuur, ingenieurskunst en vormgeving. Buitenlanders zijn dikwijls jaloers op het ‘design thinking’ dat hier zorgt voor de hoge kwaliteit in onze dagelijkse leefomgeving. Maar hoe krijgen we de Nederlandse ontwerpkracht nog beter verankerd in de grootschalige wateropgaven waar de rivierdelta waarin wij leven voor staat? En dan niet alleen maar in de ‘eerste laag’ – de dijken – maar vooral in de tweede laag, de laaggelegen gebieden achter de dijk die een belangrijke schakel vormen in de meerlaagse veiligheid van ons land?

Uit praktijkvoorbeelden als Nijmegen-Lent of Noordwaard blijkt dat samenwerken tussen de verschillende disciplines en stakeholders – ingenieurs en ontwerpers, maar ook overheden en bewoners – kan leiden tot duurzame en integrale oplossingen, die ook nog eens door alle partijen omarmd worden. Maar hoe kunnen de civieltechnisch ingenieurs, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten elkaar versterken? Hoe krijgen we dit soort nieuwe vormen van governance en samenwerking stevig verankerd in het beleid? En wat kan de beroepsgroep van architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten hier zelf aan doen?

De BNA en het Delta Ontwerpplatform (DOP)*, sloegen eind 2016 de handen ineen om samen met koplopers op het gebied van ontwerpen met ruimte en water in gesprek te gaan. Deelnemers aan het gesprek waren: Jannemarie de Jonge (Wing), Frans Klijn (Deltares), Femke Feenstra (dJGA Architecten), Pieter Boone (Alterra), Fred Schoorl (BNA) en Walter de Vries (gemeente Rotterdam). Onder de leiding van Tracy Metz werd het debat gevoerd over bovenstaande en andere vragen. De uitkomsten, een boeiende reeks conclusies, denkrichtingen en aanbevelingen, zijn verwerkt in een notitie.

De notitie is gericht aan alle professionals die werken op het snijvlak van ruimte en water en is daarmee ook een oproep aan de vakwereld van ontwerpers zelf. We hopen dat zij handvatten biedt meer en vaker bruggen te slaan tussen beleidsmakers en ontwerpende disciplines, en de Nederlandse delta niet alleen maar veilig maar ook leefbaar, bruikbaar en mooi te houden.

Op 16 maart 2017 is de notitie ‘Ruimte, water en ontwerp’ aangeboden aan de directeur Staf Deltacommissaris, Hermen Borst.

Download hier de notitie ‘Ruimte, water en ontwerp’.

*Het DOP is per 1 januari 2017 onderdeel van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 en is opgenomen in Atelier X (Klimaat en Water).

Orgineel persbericht: http://www.bna.nl/bna-onderzoek-notitie-ruimte-water-en-ontwerp/


Deel dit project