radiotherapie render radiotherpie_MCH_5.jpg.1024x768_q85 radiotherapie.jpg.1024x768_q85

Van de kelder naar het licht

19 juli 2016

Een lichte open omgeving voor patiënten en medewerkers, dat was de wens van de Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo bij de realisatie van het nieuwe Radiotherapiecentrum op locatie Antoniushove. Op deze locatie wordt de oncologische zorg van MCH-Bronovo voor de regio geconcentreerd.

“In de voorbereidingsfase van de bouw is veel tijd uitgetrokken om de gebruiker te raadplegen”, vertelt Marieke Smit, hoofd bouwbureau bij MCH-Bronovo. “Namens het bouwbureau van het ziekenhuis begeleidde ik deze gesprekken met het medische personeel, maar ook met ondersteunende diensten.

Naar voren kwam dat veel licht in het gebouw de hoogste prioriteit had. Daarom zijn alle behandelafdelingen van het radiotherapiecentrum boven de grond gerealiseerd. Dat is anders dan in andere ziekenhuizen en op onze oude locatie. Door de dikke betonnen constructies die nodig zijn, vinden oncologische behandelingen vaak plaats in de kelders van ziekenhuizen. Zowel personeel als patiënten ervaren dat als onprettig: de kelder klinkt al snel als het laatste station en het is er somber.”

Licht en open
Het gebouw dat Gortemaker Algra Feenstra ontwierp, is licht en opent zich naar de omgeving.

“De gesloten bestralingsruimten zijn verspreid over het gebouw en dienen als draagconstructie voor de verdieping. In de ruimten tussen de behandelruimten heeft daglicht vrij toegang en is er zicht naar buiten.”

Ondanks de ruime groene omgeving van Antoniushove was het bouwgebied beperkt. Smit: “We moesten binnen de rooilijnen van de bestaande gebouwen blijven. Dat geldt ook voor toekomstige uitbreidingen. In het ontwerp is hier rekening mee gehouden; aan de achterzijde is de mogelijkheid om uit te breiden met twee behandelruimten.” Die uitbreiding zal op termijn nodig zijn, verwacht zij. “Het Medisch Centrum Haaglanden is gefuseerd met het Bronovo. Om maximale zorg te bieden is het van belang om specialistische zorg te concentreren zodat er meer efficiency ontstaat en de ervaring en kennis van medici op peil blijft.”

Bouwproces
De eerste plannen voor Antoniushove dateren nog van voor de fusie. “In 2013 zijn we gestart. Het eerste jaar was ingeruimd voor het ontwerptraject, het jaar daarna is de bouw aanbesteed en in mei 2015 gingen we bouwen. Dit najaar wordt de locatie in gebruikgenomen. Kortom: een ambitieuze doorlooptijd.” De directievoering tijdens de bouw lag bij Gortemaker Algra Feenstra. “Daar hebben we bewust voor gekozen. Zij hebben het ontwerp gemaakt, waardoor tijdens het bouwproces vragen beter en sneller beantwoordt worden dan wanneer er een extra externe partij tussen zit. Daarnaast is het hierdoor mogelijk om trouw te blijven aan het originele ontwerp.”

Kenmerkend voor het bouwproces is volgens Smit de positieve energie van alle betrokkenen. “Het verloopt prettig door de goede onderlinge afstemming. Dat geldt voor de samenwerking tussen ons en de architect, maar ook met de aannemers. Iedereen draagt zorg voor het eigen werk én heeft respect voor het werk van de anderen.”


Deel dit project