NL | EN | FR

Hoogste punt voor Woonzorgcomplex Marijke Hiem

18 juli 2019

Donderdag is het hoogste punt van het door Gortemaker Algra Feenstra ontworpen woonzorgcomplex Marijke Hiem in Heerenveen gevierd. Dit heuglijke feit werd omlijst met een barbecue voor alle betrokkenen bij de bouw. Grietje van Buiten en Yvonne van der Hoff resp. directeur en clusterhoofd van Meriant bekeken de vorderingen van de bouw van het project.

Het woonzorgcomplex omvat 10 woongroepen met elk negen studio’s en centrale voorzieningen gegroepeerd rondom verschillende tuinen. Zelfredzaamheid en keuzevrijheid liggen aan de basis van het ontwerpconcept. Door de hofjesstructuur is er geborgenheid gecreëerd en deze structuur is ook al terug te zien op de bouwplaats.

De bouw verloopt goed en het woonzorgcomplex zal volgens planning in april 2020 opgeleverd worden.

Opdrachtgever Meriant heeft in het voortraject een schetsontwerp opgesteld met Buro Kade (voorheen MBVDA) dat als basis diende voor de ontwerp- en uitvoeringstender dat begin 2018 plaatsvond. De tender werd gewonnen door een consortium van architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra, aannemer ADS Groep en installateur Harwig. De tender werd niet alleen gewonnen op prijs, maar juist om de integraliteit van het ontwerp, waarbij de visie op zorg centraal staat.


Deel dit project