NL | EN | FR

Eerste paal Technasium St. Michaël College

19 april 2019

De eerste paal is geslagen voor de nieuwe werkplaats van het Technasium St. Michaël College. Aan de achterzijde van het bestaande gebouw van het St. Michaël College wordt een deel aangebouwd en een deel gerenoveerd om zo de gewenste werkplaats te realiseren. De werkplaats gaat ruimte bieden om 72 leerlingen tegelijkertijd aan het vak Onderzoek en Ontwerpen te laten werken.

Vorig jaar is Gortemaker Algra Feenstra gestart met het ontwerp voor het Technasium in Zaandam. Het programma hiervoor is geschreven door ICS. Hierin zijn de verschillende ruimtes zoals het atelier (een ontwerpruimte), de machinekamer (voor het werken met elektrische gereedschappen), de studio (voor audiovisuele techniek), de denktank (voor overleg en ‘brainstorm’), de pitstop (voor hulp en instructie) en alle nevenruimten omschreven. Het Technasium wil leerlingen uitdagen om out of the box te denken en hun wildste ideeën werkelijkheid te laten worden. Naast de werkplaats wordt ook een collegezaal gevraagd, die gebruikt zal worden om bovenbouwleerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en geschikt is voor lezingen.

Aan ons de taak om hier samen met de betrokken leraren en de leerlingen een goed ontwerp voor te maken. We hebben hiervoor onze designlab-methodiek, aangevuld met virtual reality, ingezet. Door het gebruik van de VR-bril wordt een zeer realistische driedimensionale beleving van het ontwerp geboden. Leraren en leerlingen hebben op deze manier al verschillende keren virtueel door de werkplaats gelopen. Nu de bouw dan ook echt is gestart komt de fysieke werkelijkheid steeds dichterbij, wij zijn benieuwd!


Deel dit project