NL | EN | FR

Winnaar Design & Health International Academy Award

16 juli 2013

Architectenbureau ontvangt internationale erkenning voor Nederlands ontwerp van High Care. 

Gortemaker Algra Feenstra heeft de Design & Health International Academy Award gewonnen voor het ontwerp van psychiatrisch centrum High Care in Oegstgeest. De prestigieuze award is afgelopen zaterdag uitgereikt in Brisbane, Australië. De Design & Health International Academy Awards behoren tot de meest toonaangevende prijzen ter wereld voor ontwerpen voor de gezondheidszorg.

Gortemaker Algra Feenstra heeft de award in de categorie ‘Mental Health’ ontvangen. Het Rotterdamse architectenbureau heeft hiermee internationale erkenning gekregen voor het ontwerp van psychiatrisch centrum High Care, waarin contact met de omgeving centraal staat. Gortemaker Algra Feenstra is verantwoordelijk voor het bouwkundig, interieur- en constructief ontwerp van High Care.

Internationale allure
“We zijn erg trots dat het ontwerp voor High Care de prestigieuze Design & Health award in de wacht heeft gesleept. Het is een bijzonder ontwerp met internationale allure waar we als Nederlands bureau trots op mogen zijn,” aldus Femke Feenstra, architect en directeur bij Gortemaker Algra Feenstra. “Deze erkenning is een bekroning op ons werk en onderstreept onze expertise in het ontwerpen voor de zorg.” Naast Gortemaker Algra Feenstra is ook samenwerkingspartner EGM architecten in de prijzen gevallen. Het architectenbureau heeft een award gewonnen in de categorie ‘Hospital Design under 40.000m2’. Hiermee zet het internationaal opererende Dutch Health Architects zijn beide partners op de kaart op het gebied van ontwerpen voor de gezondheidszorg.

Het ontwerp van Gortemaker Algra Feenstra is door de internationale jury als winnaar gekozen omdat het gebouw een effectieve samenhang heeft tussen een humane omgeving en de functionele eisen voor veiligheid en toezicht. De awards zijn dit jaar uitgereikt tijdens de Design & Health World Congress & Exhibition in Brisbane, Australië. Een internationale jury heeft de beste ontwerpen gekozen in twaalf categorieën, waaronder Mental Health Project, International Health Project en Future Health Project.

High Care
High Care in Oegstgeest huisvest cliënten met ernstige psychische problemen. Uitgangspunt bij het ontwerp was het creëren van een leefomgeving, die ondanks alle beperkingen aantrekkelijk en comfortabel is. Het ontwerp kenmerkt zich door de beschermde wereld die schuil gaat achter een relatief gesloten straatgevel. Door het ruimschoots aanwezige daglicht, zicht op de natuur en open ruimtes staat het ontwerp direct in contact met de omgeving. Voor de oriëntatie en beleving van cliënten en bezoekers en ter vermijding van een klinische omgeving ligt geen enkele gangmuur parallel aan de overstaande. Hierdoor wordt de gang eerder beleefd als een ruimte dan als een traditionele gang. High Care in Oegstgeest is in 2012 opgeleverd. Bekijk hier het projectblad.


Gortemaker Algra Feenstra wins Design & Health International Academy Award

Gortemaker Algra Feenstra architects and engineers has won the Design & Health International Academy Award for the design of mental clinic High Care in Oegstgeest. The prestigious award was presented last Saturday in Brisbane, Australia. The Design & Health International Academy Awards are among the most prominent awards in the world for health care design.

Gortemaker Algra Feenstra has received the award in the category ‘International Mental Health Design’. The Rotterdam based architecture firm has thus gained international recognition for the design of the mental clinic High Care, in which patient wellbeing and contact with the environment are the main focus. Gortemaker Algra Feenstra is responsible for the architectural design, interior design and structural design of High Care.

International appeal
“We are very proud of the fact that the design for High Care has won the prestigious Design & Health award. It is a special design with international appeal. We are very proud of this achievement,” says Femke Feenstra, architect and managing director at Gortemaker Algra Feenstra. “This recognition is a reward for our hard work and underlines our expertise in designing for health care.” EGM Architects, one of the partners of Gortemaker Algra Feenstra, has also won an award in the category ‘Hospital Design under 40.000m2’. With these awards the internationally operating Dutch Health Architects puts both of his partners on the map in the field of health care design.

Salutogenic design
The design of Gortemaker Algra Feenstra has been selected winner by the international jury because of the effective coherence between a humane environment and the functional requirements for security and supervision. The design is also a prime example of salutogenic design. The awards have been presented at this year’s Design & Health World Congress & Exhibition in Brisbane, Australia. An international jury has selected the best designs in twelve categories, including Mental Health Project, International Health Project and Future Health Project.

High Care
High Care in Oegstgeest accommodates patients with severe psychiatric difficulties. Starting point for the design was to create an environment that, despite to all the limitations, would be attractive and comfortable. The design characterizes itself by the protected world that is hiding behind a relatively closed facade. Due to abundant daylight, views towards nature and open spaces the design is directly in contact with the environment. For the orientation and perception of patients and visitors, and to avoid a clinical environment, there are no corridors with parallel walls. Because of this, the corridor will more likely be experienced as a meandering route rather than a traditional corridor. High Care in Oegstgeest was completed in 2012.


Deel dit project
High Care Oegstgeest

High Care in Oegstgeest

dJGA award

Tycho Saariste en Bas Molenaar met de prijzen

High Care Oegstgeest
High Care Oegstgeest

High Care kent geen parallelle gangmuren

High Care Oegstgeest High Care Oegstgeest schema orientatie High Care Oegstgeest