NL | EN | FR

C.T. Stork College opgeleverd

20 november 2017

Op 13 november 2017 is C.T. Stork College, ontworpen door Gortemaker Algra Feenstra in samenwerking met Morfis, opgeleverd. De school is tot stand gekomen door een initiatief van de gemeente Hengelo om het VMBO onderwijs van de stad in één gebouw samen te voegen. Stichting Carmel College en OSG Hengelo zullen samen het nieuwe, lichte, frisse, industriële gebouw betrekken. De bijbehorende sporthal wordt op korte termijn opgeleverd.

De locatie ligt aan de noordzijde van Hengelo tussen de stad en de A1 en kent zo een landschappelijke zijde en een stedelijke zijde gericht op de aangrenzende woonwijk. Die verdeling is in het ontwerp terug te zien in zowel de vormgeving als in de verdeling van de verschillende onderwijsrichtingen. Een golvende gevel verbeeldt de landschappelijke elegantie en een strakke rechte gevel de stoere industriële beleving. De gevel is zowel een verwijzing naar het industriële verleden van Hengelo als naar het beroepsonderwijs wat in het gebouw plaatsvindt. Aan de zuidzijde liggen de praktijklokalen hout, bouw, industriële techniek, practicumlokalen en economie. Aan de golvende entreezijde liggen de leer-werk-huizen en de clusters zorg-en-welzijn en kunst-en-cultuur. Tussen deze twee werelden ligt een atrium waarin de verbindingen tussen de verschillende disciplines worden gelegd. Letterlijk door middel van bruggen door de ruimte maar ook figuurlijk door een podium, een tribunetrap en de kantine van de bovenbouw.

Om de kosten te beheersen is gekozen voor een modulaire opzet van de gevel, ook bij de golvende zijde. Modulaire houtskeletbouw elementen volgen zowel de ronde als de rechte zijden van de betonstructuur. Voor deze elementen langs lopen metalen banden waardoor de golvende gevel in een horizontale belijning goed zichtbaar is. De betonnen kolommen staan op een stramien van 7,5 m in het vierkant. Deze opzet geeft veel ruimte aan een diversiteit aan afmetingen van lokalen, kantoren en open werkruimtes en biedt flexibiliteit naar wijzigingen in de toekomst.

Naast de school wordt een sporthal gerealiseerd met vier zalen. De entree van de sporthal laat ook een golvende gevel zien naar analogie met de school. De school omvat 11.559 m² BVO, de sporthal omvat 2.179 m² BVO. Advies voor de constructie is tevens uitgevoerd door Gortemaker Algra Feenstra, advies  voor de installaties door Vintis Installatie Adviseurs en o.a. projectmanagement, directievoering en toezicht is uitgevoerd door ICSadviseurs.

360 graden panorama
Bekijk hier de panorama fullscreen.


Deel dit project