NL | EN | FR

ARCH21: Call for papers 15 oktober

09 oktober 2020

ARCH21 is de vijfde conferentie Onderzoek van Zorgarchitectuur met als titel ”Enabling health, care and well-being through design research”.

Oorspronkelijk opgericht in Scandinavië en uitgegroeid tot een belangrijk internationaal platform voor kennisuitwisseling, deze tweejaarlijkse conferentie zal in 2021 voor het eerst in Nederland in het Erasmus MC in Rotterdam plaatsvinden. Georganiseerd door de TU-Delft, Erasmus MC en enkele zorggeoriënteerde architectenbureaus.

Op 23-24 augustus 2021 komen sprekers en deelnemers uit wetenschap, zorginstellingen, overheid en het bedrijfsleven bijeen die geïnteresseerd zijn in onderzoek en ontwikkelingen in zorggebouwen. Op 25 augustus sluit de conferentie af met twee excursies langs vernieuwende zorgarchitectuur in Nederland.

Met deze conferentie wil ARCH21 enerzijds de inzichten vanuit de wetenschap naar de praktijk (architecten, opdrachtgevers, adviseurs, andere ontwerpers en leveranciers) brengen en anderzijds wetenschappers en studenten in contact laten komen met ondernemers en beleidsmakers om te komen tot een interdisciplinaire aanpak van maatschappelijk relevante (en vaak) kostbare vraagstukken.

“In de voorgaande editie waren wij met veel plezier onderdeel van ARCH19 met onder andere ons onderzoek ‘Reactivating Hospital — Active patients through special Design’, welke geselecteerd is voor publicatie in het wetenschappelijke magazine Health Environment Research & Design (HERD) Journal. We zijn trots om ons onderzoek en resultaten met eenieder te delen en zien de meerwaarde van deze conferentie om elkaar te inspireren op het gebied van bevordering van gezondheid, zorg en welzijn door middel van architectuuronderzoek.” — Femke Feenstra

Graag willen wij u attenderen op de Call for Papers en nodigen u uit om voor 15 oktober een abstract in te sturen. Op de website www.arch21erasmusmc.tudelft.nl vindt u meer informatie over de thema’s, de conferentie en de aanmeldprocedure voor abstracts.

AM_A Andrea Möhn architecten – Andrea Möhn
Erasmus MC – Liesbeth van Heel
Gortemaker Algra Feenstra architects – Femke Feenstra
TU Delft Faculteit Bouwkunde – Clarine van Oel – Birgit Jürgenhake
Wiegerinck – Milee Herweijer


Deel dit project