Drie nieuwe schoolgebouwen voor Óscar Romerocollege