Vanzelfsprekend innovatief

Development
Technologie heeft de creatieve omgeving van de architect bereikt. En technologie is geen vijand van de creativiteit, integendeel! Modelleringsprogramma's worden al lange tijd gebruikt om ontwerpen meteen driedimensionaal weer te geven. Deze driedimensionale modellen worden nu ook meer en meer via virtual reality ingezet om opdrachtgevers en gebruikers een realistische ervaring van het nieuwe gebouw te bieden.

Maar ook de architecten zelf lopen regelmatig met de VR-bril op door hun ontwerp om een beter inzicht te krijgen in de te nemen ontwerpbeslissingen. De mobiele VR-set van Gortemaker Algra Feenstra is dus doorlopend in gebruik!

Daarnaast richten we ons ook op nieuwe technologisch ondersteunde methodologieën binnen het ontwerpproces. Met onze deelname aan het Europese STREAMER-onderzoeksproject richtten wij ons op het energie-efficiënt inrichten van gezondheidszorggebouwen. De binnen dit project ontwikkelde Early Design Configerator zoekt naar de meest efficiënte indeling van een plattegrond op basis van vooraf opgestelde ontwerpparameters en een programma van eisen waarin per ruimte een gedetailleerd eisenpakket is geformuleerd. Het door het programma gegenereerde ontwerpvoorstel kan dan weer worden geïmporteerd in onze modelleringsprogramma’s. Zo kunnen snel verschillende ontwerpvoorstellen naast elkaar worden gezet. Dit helpt de architect niet alleen in het vinden van de beste oplossing, maar ook in het aantonen dat de gekozen oplossing daadwerkelijk de beste is op basis van de vooraf geformuleerde eisen.

De combinatie van deze innovaties resulteert in een beter gebruik van deskundige kennis en interactie met belanghebbenden. 

De toekomst is nu en we zijn er bij Gortemaker Algra Feenstra klaar voor!

Design-lab methode

Voor de ontwerpfase hebben we een eigen methodiek ontwikkeld om opdrachtgevers en gebruikers – naast de gebruikelijke tweewekelijkse ontwerpvergaderingen – bij het ontwerpproces te betrekken. Dit noemen we de Design Lab-methode. In het Design Lab gebruiken we de volgende methodieken:

1

‘Users as designers’

Alle ruimtes uit het programma zijn op kaartjes weergegeven. In de workshop schuiven we samen met de gebruikers net zo lang totdat alle ruimtes in een goede relatie tot elkaar op tafel liggen. Aan het einde van de workshop legt een van de gebruikers uit welke keuzes er gemaakt zijn, welke werkprocessen daaraan ten grondslag liggen en wat daarvan in ruimtelijke zin het resultaat is. Deze ‘synthese’ wordt op video opgenomen, zodat zowel de ontwerpers als de gebruikers en de opdrachtgever hier later een geheugensteun aan hebben.
2

Moodboards

In de volgende workshop worden er moodboards gemaakt van publieke ruimtes, specialistische afdelingen, verpleegafdelingen, ondersteunende ruimtes etc. We gebruiken hiervoor een verzameling memorycards waarop teksten, materialen, kleuren en sferen zijn afgebeeld. De deelnemers aan de workshop kiezen al discussiërend welke kaartjes het beste passen bij welke ruimtes. Ook hier wordt aan het eind een synthese gemaakt door een van de deelnemers. Wij gebruiken de zo ontstane moodboards voor het ontwerp van het interieur.
designers as users
3

‘Designers as users’

Onze architecten willen graag de mogelijkheid krijgen om een dag te mogen meelopen in de organisatie voor een beter begrip van de werkprocessen en het bijbehorende ruimtegebruik.
VR met gebruikers
4

Virtual reality

Op het moment dat de eerste schetsen klaar zijn, kan het ontwerp door de opdrachtgever en de gebruikers beleefd worden in 3D virtual reality met behulp van een VR-bril. Dit kunnen wij doen omdat we vanaf het allereerste begin in 3D modelleren. Met onze mobiele virtual room kunnen opdrachtgever en gebruikers daadwerkelijk door het nieuwe gebouw lopen en het volledig driedimensionaal ervaren.
Mockups and scale models
5

Mockups en maquettes

Voor sommige afdelingen is naast het virtuele model soms ook een fysiek model nodig. Hiertoe werken we graag met maquettes of met mockups die we ook door grotere groepen kunnen laten testen. De testresultaten gebruiken we om het ontwerp te optimaliseren.