NL | EN | FR

Disciplines

Gortemaker Algra Feenstra is al meer dan 30 jaar een multidisciplinair architecten- en ingenieursbureau. Dit betekent dat alle aspecten van een ontwerpopdracht binnen ons bureau kunnen worden uitgevoerd.

Het bureau heeft vier ontwerpateliers en één conceptteam met ontwerpers, bouwkundigen en projectmanagers onder leiding van een senior-architect. Deze kleine teams zijn volledig op elkaar ingesteld en hebben een blindelingse taakverdeling die de efficiency en planning van een project ten goede komen. Hierdoor is er het voordeel van een groot bureau met veel kennis en ervaring, en kleine wendbare ontwerpteams.

Onze kracht ligt in het sterke concept en communicatie met de gebruikers. Daarnaast hebben we veel ervaring en know-how in het ontwerpen van kantoor-, onderwijs-, en zorggebouwen, zowel op het gebied van nieuwbouw als renovatie.

ISO 14001 is één van de normen uit de ISO 14000 serie en wordt gebruikt om een milieumanagementsysteem op te zetten en te certificeren. Samen met het ISO 9001 kwaliteitssysteem is dit de garantie voor onze opdrachtgevers dat duurzaamheid én kwaliteit binnen ons bureau topprioriteiten zijn.

De vakdisciplines binnen ons bureau zijn:

  • architectuur (senior-architecten, projectarchitecten, assistent ontwerpers)
  • interieurarchitectuur (interieurarchitecten en -tekenaars)
  • bouwkunde (bouwkundig groepsleiders en -tekenaars)
  • constructie (constructeurs en constructietekenaars)
  • projectmanagement (projectleiders en opzichters)
  • project bureau (bouwkostendeskundigen, besteksschrijvers, bouwfysici)
organogram